OVER DIT PRIVACYBELEID

Het merk Gallo Family Vineyards is eigendom van E. & J. Gallo, Inc. ("Gallo Family Vineyards", "we", "onze" of "ons"). 

We hebben dit Privacybeleid gemaakt om u te informeren over hoe we uw via deze website verstrekte persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken. 

Onze website of andere materialen kunnen mogelijk koppelingen of referenties bevatten naar websites, pagina's, materialen of entiteiten van anderen anders dan Gallo Family Vineyards. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op deze websites, materialen of entiteiten, tenzij anders is aangegeven.

U moet dit gehele Privacybeleid lezen, voordat u onze website gebruikt of via onze website informatie aan ons verstrekt. 

U MOET 18 JAAR OF OUDER ZIJN VOOR GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Gezien de aard van onze onderneming is onze website uitsluitend bedoeld voor personen boven de wettelijk toegestane leeftijd voor alcoholgebruik. Zodoende worden persoonsgegevens op onze website niet verzocht aan of opzettelijk verzameld van personen jonger dan 18 jaar. Indien u niet de wettelijk toegestane leeftijd voor alcoholgebruik hebt bereikt, mag u niet onze website bezoeken of gebruiken.

WIE IS DE GEGEVENSBEHEERDER EN HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP

E. & J. Gallo Winery, Inc. is gevestigd op 600 Yosemite Boulevard, Modesto, CA 95354, Verenigde Staten, en is de beheerder van deze website en van enige persoonsgegevens die zijn verzameld of anderszins verwerkt op of via de website. Onze geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Unie is E. & J. Gallo Winery Europe Ltd., 4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ. 

Indien u vragen hebt over dit Privacybeleid of over de persoonsgegevens die we van u bewaren, kunt u contact met ons of onze geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU opnemen op de bovenstaande adressen, of kunt u ons in Californië bellen op (landcode 1)
800-750-8828, maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 17:00 Pacific Standard Time en zaterdag tussen 09:00 en 15:00 Pacific Standard Time, of kunt u een e-mail sturen naar: DataPrivacy@gallofamily.com

WAT ZIJN DE DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAGEN BETREFFENDE VERWERKING VAN VIA DEZE WEBSITE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

• bij het werken met en beantwoorden van via de website ingediende query's, vragen, opmerkingen of klachten;

• om contact met u op te nemen over andere producten en diensten waarin u mogelijk bent geïnteresseerd, waaronder deze met betrekking
  tot andere leden van de Gallo-groep;

• om u op de hoogte te brengen van aanbiedingen, kortingen, coupons, acties, wedstrijden, prijstrekkingen, activiteiten, evenementen of clubs
  waarin u mogelijk bent geïnteresseerd;

• om u nieuwsbrieven of andere communicatie te sturen met betrekking tot door u aangegeven interesses;

• voor zakelijke doeleinden. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van marktonderzoek en het analyseren van hoe onze klanten onze websites
  gebruiken teneinde onze websites, producten en diensten te verbeteren;

• om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in dit Privacybeleid;

• bij het combineren van uw persoonsgegevens met andere over u verzamelde gegevens of met andere via derden verkregen gegevens;

• om uw persoonsgegevens te gebruiken wanneer we de wet moeten naleven, onze juridische rechten (of andere juridische rechten
  van de leden van de Gallo-groep) moeten beschermen of aan de eisen van regelgevende instanties moeten voldoen;

• om uw interacties op onze websites bij te houden, zodat we u een meer gepersonaliseerde ervaring kunnen geven;

We vertrouwen op verschillende rechtsgrondslagen bij de verwerking van uw persoonsgegevens:

De noodzaak een contract uit te voeren of met u aan te gaan: waarbij we uw persoonsgegevens moeten verwerken om een overeenkomst
   met u of een rechtspersoon die u vertegenwoordigt aan te gaan, contractuele verplichtingen uit te voeren,
   in te gaan op gerelateerde vragen en verzoeken van u of klantenondersteuning te bieden.

Legitieme belangen: waarbij we uw persoonsgegevens verwerken:

• voor de beveiliging en veiligheid van de website, van onze met de website verbonden IT en van de gebruikers van de website;

• om fraude te detecteren en voorkomen;

• om de rechten en eigendom van anderen of onze eigen rechten en belangen te beschermen en te verdedigen;

• om uw activiteiten op de website bij te houden, waaronder de door u via contactformulieren ingediende gegevens,
  en om u advertenties te laten zien op basis van uw surfactiviteiten- en interesses, op voorwaarde dat u niet hebt afgezien
  van dergelijke gegevensverwerking. Zoals we volledig in onze Cookie Policy hebben uitgelegd gebruiken we
  Google Analytics-cookies teneinde analyses te verzamelen over de werking en het gebruik van onze website. 

Naleving van wettelijke verplichtingen: we moeten mogelijk uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan relevante wetten,
  wettelijke voorschriften en juridische procedures en om te reageren op wettelijke verzoeken en gerechtelijke uitspraken.

Uw voorafgaande toestemming: wanneer we marketingmededelingen naar u verzenden (zoals hieronder beschreven)
   of cookies op uw apparaat plaatsen, met inachtneming van bepaalde uitzonderingen – raadpleeg onze Cookie Policy voor gedetailleerde
   informatie over ons gebruik van cookies. 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE OVER U?

1. Persoonsgegevens die u via Contact met ons opnemen of andere formulieren op onze website indient

U kunt zich op onze website aanmelden om nieuwsbrieven of soortgelijke informatie over onze producten en diensten te ontvangen.
Tevens kunt u zich aanmelden voor bepaalde wedstrijden, prijstrekkingen of andere promoties. Als onderdeel van een online invulformulier of registratieproces kunnen we u vragen bepaalde gegevens (meestal uw naam, e-mailadres en telefoonnummer indien u ervoor kiest via telefoon/sms te worden benaderd, adres of postcode) te verstrekken. 

Wanneer we u vragen deze gegevens te verstrekken, geven we aan welke gegevens verplicht zijn (meestal ten minste uw naam en e-mailadres) en welke optioneel zijn. Indien verplicht volgens de wet kunnen we u vragen uw leeftijd te bevestigen voor bevestiging van uw geschiktheid voor deelname, interactie met ons of bij de aankoop of het gebruik van onze alcoholische producten. Dergelijke gegevensverzameling gebeurt in de volgende omstandigheden:

• wanneer u onze website bezoekt, indien de wet ons verplicht uw leeftijd te bevestigen voordat we u toegang
   tot de website kunnen verstrekken;

• wanneer u uw locatie invoert bij gebruik van de zoekfunctie "waar verkrijgbaar";

• wanneer u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief of voor andere communicatie van ons;

• wanneer u zich aanmeld voor een van onze evenementen;

• indien u aangeeft dat u graag informatie ontvangt over producten waarin u mogelijk bent geïnteresseerd;

• wanneer u deelneemt aan wedstrijden, prijstrekkingen of andere promoties;

• gegevens die u aan ons verstrekt bij deelname aan enquêtes of marktonderzoeken;

• wanneer u contact met ons opneemt voor vragen of klachten.

We registreren en bewaren de datum/tijd van uw indiening. 

2. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze website gebruikt, ontvangen en slaan we automatisch bepaalde technische gegevens op: 

• we verzamelen gegevens over u betreffende uw browser, de/het gebruikte computer of mobiele apparaat en uw IP-adres;

• we gebruiken cookies, webbakens en soortgelijke technologie om informatie over u te verzamelen, waaronder gegevens over klikgedrag,
   logbestanden en serverlogboeken. Raadpleeg Cookie Policy voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken; en

• we verzamelen informatie over hoe u het internet gebruikt, zoals de website die u zojuist  heb bezocht,
   en de datum en de tijd waarop u onze websites gebruikt. We gebruiken hiervoor cookies van derden zoals Google Analytics.

3. Persoonsgegevens die we via derden ontvangen

We kunnen persoonsgegevens over u van derden ontvangen, waaronder websites die door derden worden beheerd en aan ons zijn gelieerd (bijvoorbeeld microsites die reclame maken voor onze producten of promoties en aan onze website zijn gekoppeld).

MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We delen uw persoonsgegevens mogelijk als volgt:

• met derden die we of andere leden van de Gallo-groep hebben gecontracteerd om namens ons bepaalde activiteiten uit te voeren.
   Dit omvat bedrijven die we hebben gecontracteerd om ons te ondersteunen bij advertentie- en marketingservices,
   of subcontractanten die ons ondersteunen bij het verwerken van klachten en query's van de klant; en

• met de overheid, rechtbanken en anderen indien de wet dit van ons vereist, of wanneer we denken dat het noodzakelijk
   is aan de wet te voldoen, of om onze juridische rechten of die van anderen te beschermen en te verdedigen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook anonimiseren, zodat het niet langer mogelijk is u te identificeren. Indien we dit doen, delen we de gegevens mogelijk met derden in geanonimiseerde vorm.

OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU/EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE ("EEA")

Wanneer u onze website gebruikt, draagt u uw persoonsgegevens over naar de Verenigde Staten, wat valt onder een besluit van de Europese Commissie inzake het beperkte beschermingsniveau. In overeenstemming met de Commissie vallen bedrijven die vrijwillig zelf een verklaring onder het EU-VS-privacyschildprogramma opstellen, onder een geschikt niveau van gegevensbescherming. We certificeren onszelf momenteel niet onder het EU-VS-privacyschildprogramma. 

Waar vereist gaan we met de ontvanger overeenkomsten inzake gegevensverwerking en gegevensoverdracht aan waarin de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractclausules zijn opgenomen om een geschikt niveau van de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze standaardcontractclausules omvatten bepaalde bepalingen die uw persoonsgegevens beschermen.

U kunt contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens of door een e-mail te sturen naar DataPrivacy@gallofamily.com indien u meer wilt weten over hoe we uw persoonsgegevens beschermen met behulp van standaardcontractclausules, of wanneer u van deze clausules een kopie wilt ontvangen. 

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om uw query te beantwoorden, door u verzochte diensten te bieden of anderszins uw gebruik van onze website te vergemakkelijken, of voor andere noodzakelijke doeleinden zoals het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het beslechten van geschillen en het uitoefenen van onze overeenkomsten, gedurende een periode van 6 jaar en daarna voor archivering, controledoeleinden en juridische doeleinden, tenzij een langere bewaarperiode is vereist of is toegestaan door de wet. 

HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, zij het bij overdracht of in opslag. Onthoud echter dat perfecte beveiliging niet bestaat en dat overdracht via internet nooit volledig veilig of zonder fouten is. 

HET IS UW KEUZE: CONTACTVOORKEUREN

Wanneer u gegevens op onze website indient, moet u uitdrukkelijk uw toestemming geven voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor de vermelde doeleinden (welke van toepassing zijn, zoals ontvangst van nieuwsbrieven of bij deelname aan wedstrijden). U bent niet verplicht degelijke toestemming te geven en indien u ervoor kiest uw toestemming te geven, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken met toekomstige werking. We willen in contact met u blijven op manieren die gunstig voor u zijn. Indien u geen promotionele communicatie (zoals informatie over andere producten en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent) wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten door de instructies te volgen die we meesturen met de relevante communicatie of door een e-mail te sturen naar DataPrivacy@gallofamily.com.

Onthoud dat deze voorkeuren met betrekking tot promotioneel contact niet betekenen dat we mogelijk geen contact met u opnemen om andere redenen, zoals contact in verband met een vraag die u hebt gesteld, een nieuwsbrief waarop u bent geabonneerd, een evenement waarvoor u zichzelf hebt aangemeld of een wettelijk vereiste verklaring.

OVER WELKE RECHTEN BESCHIKT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

U beschikt over het recht te verzoeken dat we:

• bevestigen of we persoonsgegevens over u verwerken; 

• meer details verschaffen over hoe we uw persoonsgegevens verwerken;

• u een kopie sturen van alle gegevens die we over u bewaren; 

• uw toestemming intrekken (betreffende toestemming waarbij uw toestemming als rechtsgrond dient
   voor de verwerking van uw persoonsgegevens); 

• nadenken over geldige bezwaren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (waaronder het recht bezwaar te maken tegen
   verwerking op grond van met betrekking tot uw specifieke situatie waarbij onze legitieme belangen als rechtsgrond dient voor verwerking);

• onnauwkeurige, onvolledige of verouderde persoonsgegevens over u bijwerken of verwijderen; 

• de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, beperken; en

• nadenken over geldige verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen naar een externe dienstverlener (gegevensportabiliteit).

Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen of vragen hierover hebt, neem dan contact met ons op via de hierboven vermelde contactgegevens of stuur een e-mail naar DataPrivacy@gallofamily.com

Houd er rekening mee dat we mogelijk niet in staat zijn te voldoen aan uw verzoek de bovenstaande rechten uit te oefenen indien bepaalde vrijstellingen van toepassing zijn. Dit betreft bijvoorbeeld situaties waarin we uw persoonsgegevens moeten blijven verwerken voor onze legitieme belangen of om te voldoen aan een wettelijke vereiste. We kunnen u ook vragen informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de bevestiging van uw identiteit. 

KLACHTEN OF QUERY'S

U kunt contact met ons opnemen door middel van de hierboven vermelde contactgegevens indien u klachten, query's of vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens hebt.  We nemen contact met u op om te zien hoe we u van dienst kunnen zijn.

Indien u een klacht hebt over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, zouden we het altijd erg op prijs stellen als u eerst met ons contact opneemt. U beschikt echter over het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming.  

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid. Bekijk dit Privacybeleid regelmatig om op de hoogte te blijven van hoe we uw gegevens gebruiken en beschermen. Indien we uw e-mailadres hebben, kunnen we u ook per e-mail informatie sturen over deze wijzigingen. 

 

 

Geen 18, geen alcohol

Please Verify Your Age

Is het al tijd voor wijn? Zeg hallo tegen Gallo!
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je de minimale leeftijd voor alcoholconsumptie in het land waar deze site wordt gebruikt hebt bereikt.

Vul alsjeblieft je geboortedatum in

Oh nog één ding! Deze website maakt gebruik van cookies. Door onze site te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Error message

Als je jonger bent dan de minimum leeftijd voor alcoholconsumptie dan moeten we helaas afscheid nemen, sorry!