Ingangsdatum: Maart 2023

OVER DIT PRIVACYBELEID

Deze website is het eigendom van E. & J. Gallo Winery, Inc. (“we”, “ons”, “wij” of “Gallo”).
We maakten dit Privacybeleid op om u te informeren over de manier waarop we persoonsgegevens van bewoners van Verenigd Koninkrijk (“UK”) en de Europese Economische Ruimte (“EER”) verzamelen, gebruiken en bekend maken via deze website in overeenstemming met het Algemene verordening gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk (“UK GDPR”) en de Algemene verordening gegevensbescherming (“UK GDPR”) van de Europese Unie. Ook al kan deze website linken en verwijzingen naar andere websites, pagina's, materialen en entiteiten dan die van Gallo bevatten, dit Privacybeleid geldt niet voor deze websites, materialen of entiteiten tenzij anders aangegeven.
U moet dit hele Privacybeleid samen met het Cookiebeleid lezen voordat u informatie indient of onze website gebruikt.
U MOET 18 JAAR OF OUDER ZIJN VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Gezien de aard van onze onderneming is onze website uitsluitend bedoeld voor personen boven de wettelijk toegestane leeftijd voor alcoholgebruik. Zodoende worden persoonsgegevens op onze website niet verzocht aan of opzettelijk verzameld van personen jonger dan 18 jaar. Indien u niet de wettelijk toegestane leeftijd voor alcoholgebruik hebt bereikt, mag u onze website niet bezoeken of gebruiken.
WIE IS DE GEGEVENSBEHEERDER EN HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP
E. & J. Gallo Winery, Inc. gevestigd op 600 Yosemite Boulevard, Modesto, CA 95354, Verenigde Staten, is de beheerder van eender welke persoonsgegevens verzameld langs of op eender welke manier verwerkt door deze website. Onze gemachtigde vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk is E. & J. Gallo Winery Europe Ltd., Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ. Onze gemachtigde vertegenwoordiger in de EU is E. & J. Gallo Winery (Duitsland) GmBH, Louisenstrasse 65, 61348 Bad Homburg, Duitsland.
Indien u vragen hebt over dit Privacybeleid, of over de persoonsgegevens die we van u bijhouden, kunt u contact met ons opnemen door naar onze gemachtigde vertegenwoordiger op het bovenstaande adres te schrijven of door ons te bellen in Californië op (landscode 1)
800-750-8828, van maandag tot vrijdag tussen 8:00 uur en 17:00 uur (Pacific Standard Time) en op zaterdag tussen 9:00 uur en 15:00 uur (Pacific Standard Time), of door ons te e-mailen op: DataPrivacy@ejgallo.com.
WAT ZIJN DE DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAGEN BETREFFENDE VERWERKING VAN VIA DEZE WEBSITE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS?
We verwerken uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:
• om vragen, verzoeken, opmerkingen of klachten die u via de website indient te behandelen en te beantwoorden;
• om contact met u op te nemen over andere producten en diensten waarvan we denken dat u hier mogelijk in geïnteresseerd bent;
• om u op de hoogte te brengen van aanbiedingen, kortingen, kortingsbonnen, promoties, wedstrijden, prijstrekkingen, activiteiten, evenementen of clubs waarin u interesse hebt getoond;
• om te antwoorden wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan promoties, wedstrijden, prijstrekkingen, activiteiten of evenementen;
• om u berichten te sturen waarvoor u toestemming hebt gegeven om deze te ontvangen;
• voor bedrijfsdoeleinden zoals het uitvoeren van marktonderzoek en het analyseren van hoe onze klanten onze websites gebruiken om onze websites, producten en diensten te verbeteren;
• om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in dit Privacybeleid;
• om wetgeving na te leven, onze wettelijke rechten te beschermen of om te voldoen aan verzoeken van regelgevende instanties;
• om uw interacties met onze websites te volgen en u van een persoonlijkere ervaring te voorzien;
• voor de behartiging van de hieronder vermelde legitieme belangen.
We baseren ons op de volgende juridische grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens:
• Benodigd om een contract met u aan te gaan of uit te voeren: waar we uw persoonsgegevens moeten verwerken om een overeenkomst met u of een wettelijke entiteit die u vertegenwoordigt aan te gaan, zoals uw registratie voor prijstrekkingen, loterijen, prijsvragen of wedstrijden, om contractuele verplichtingen na te komen, om uw vragen of verzoeken te beantwoorden of om klantenondersteuning te bieden.
• Legitieme belangen: waarbij we uw persoonsgegevens verwerken:
• voor de beveiliging en veiligheid van de website, van onze met de website verbonden IT en van de gebruikers van de website;
• om fraude te detecteren en voorkomen;
• om de rechten en eigendommen van anderen of onze eigen rechten en belangen te beschermen en te verdedigen;
• om uw vragen te beantwoorden, met inbegrip van de informatie die u aan ons verstrekt;
• om uw activiteiten op onze website te volgen, om inhoud en aanbiedingen op u af te stemmen, om onze producten en diensten te verbeteren indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. Gelieve ons Cookiebeleid te bekijken voor gedetailleerde informatie over ons gebruik van Cookies op deze website.

• Naleving van wettelijke verplichtingen: we moeten mogelijk uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan relevante wetgeving, wettelijke voorschriften en juridische procedures en om te reageren op wettelijke verzoeken en gerechtelijke uitspraken.
• Uw toestemming: in sommige gevallen moeten we het gebruik van uw persoonsgegevens toestaan (bijvoorbeeld om met betrekking tot een wedstrijd uw foto of inzending te publiceren). In dergelijke gevallen zullen we u vragen vrijwillig toestemming te geven voordat we uw persoonsgegevens gebruiken.
WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE OVER U?

1. Persoonsgegevens die u via Contact met ons opnemen of andere formulieren op onze website indient
Op onze website hebt u de optie om bij vragen contact met ons op te nemen of om feedback te geven. U kunt u ook inschrijven om informatie te ontvangen over onze producten en diensten, voor wedstrijden, prijstrekkingen of andere promoties die we zo nu en dan aanbieden. Als onderdeel van een online invulformulier of registratieproces kunnen we u vragen bepaalde gegevens te verstrekken (meestal uw naam, e-mailadres en telefoonnummer indien u ervoor kiest via telefoon/sms te worden benaderd, adres of postcode). Zulke gegevens verstrekken is vrijwillig maar het kan nodig zijn om de door u gewenste activiteit op onze site uit te voeren.
Wanneer we u vragen deze gegevens te verstrekken, geven we aan welke gegevens verplicht zijn (meestal ten minste uw naam en e-mailadres) en welke optioneel zijn. Indien verplicht volgens de wet kunnen we u vragen uw leeftijd of geboortedatum te bevestigen voor bevestiging van uw geschiktheid voor deelname, interactie met ons of bij de aankoop of het gebruik van onze alcoholische producten. Dergelijke gegevensverzameling gebeurt in de volgende omstandigheden:
• wanneer u onze website bezoekt, indien de wet ons verplicht uw leeftijd te bevestigen voordat we u toegang tot de website kunnen verlenen;
• wanneer u uw locatie opgeeft of wanneer u de zoekfunctie “waar kopen” gebruikt;
• wanneer u zich aanmeldt om communicatie van ons te ontvangen;
• wanneer u zich aanmeldt voor een van onze evenementen;
• indien u aangeeft dat u informatie van ons wil ontvangen over producten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent;
• wanneer u deelneemt aan wedstrijden, prijstrekkingen of andere promoties;
• gegevens die u aan ons verstrekt bij deelname aan enquêtes of marktonderzoeken;
• wanneer u contact met ons opneemt voor vragen of klachten.
Wij zullen de datum en tijd van uw inzending registreren en opslaan.
2. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen
Wanneer u onze website gebruikt, ontvangen we bepaalde technische informatie de we opslaan door gebruik van Cookies of gelijkaardige technologie zoals tags of pixels. We gebruiken deze technologieën voor de volgende doeleinden:
• om de prestaties van onze websites te verbeteren door inzicht te krijgen in welke onderdelen goed werken en welke niet.
• om ons in staat te stellen gegevens te verzamelen over u en andere gebruikers van onze websites.
• om uw ervaring op onze website te verbeteren en te personaliseren.
• om te meten hoe effectief onze onlineadvertenties en marketingcommunicaties zijn.
• om relevante onlineadvertenties aan u weer te geven, zowel op onze websites als daarbuiten.
U kunt de Cookies die gebruikt worden op uw toestel beheren door het One Trust Cookie Preference Center te gebruiken dat actief is op deze website of door de instelling te activeren in uw zoekvenster dat het gebruik van alle of sommige Cookies blokkeert. Gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen voor meer informatie over hoe we uw Cookies gebruiken. Het Cookiebeleid is beschikbaar in het Cookie Preference Center of via de link onderaan deze webpagina.
3. Persoonsgegevens die we via derden ontvangen
We kunnen persoonsgegevens over u van derden ontvangen, waaronder websites die door derden worden beheerd en aan ons zijn gelieerd (bijvoorbeeld microsites die reclame maken voor onze producten of promoties en aan onze website zijn gekoppeld).
MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij kunnen uw persoonsgegevens als volgt delen:
• met externe verwerkers die we hebben ingehuurd om bepaalde activiteiten voor ons uit te voeren. Dit omvat bedrijven die we hebben ingehuurd om ons te helpen met prijstrekkingen, promoties, reclame en marketingdiensten of personen die ons helpen met het verwerken van klachten of verzoeken; en
• met de overheid, rechtbanken en anderen indien de wet dit van ons vereist, of wanneer we denken dat het noodzakelijk is aan de wet te voldoen, of om onze juridische rechten of die van anderen te beschermen en te verdedigen.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook anonimiseren, zodat het niet meer mogelijk is om u daaruit te identificeren. Indien we dit doen, delen we de gegevens mogelijk met derden in geanonimiseerde vorm.
DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DE VERENIGDE STATEN
Wanneer u onze website gebruikt, kunnen uw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten worden gestuurd en daar worden opgeslagen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook naar landen sturen waaraan een adequaatheidsbesluit is verleend. Waar dit niet het geval is, en indien vereist, gaan we een overeenkomst aan voor gegevensverwerking waarin het Britse internationale overeenkomst voor gegevensoverdracht (“UK International Data Transfer Agreement of IDTA”) en het bijbehorende addendum en standaardcontractbepalingen (SCC's) zijn opgenomen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om een voldoende niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze IDTA's en SCC's bevatten bepalingen die uw persoonsgegevens beschermen.

HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
We bewaren uw persoonsgegevens voor zo lang als nodig om uw verzoek af te handelen, de door u gevraagde of anderszins gefaciliteerde diensten te leveren door uw gebruik van onze website, of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten. Na deze tijd kunnen we uw gegevens bewaren vanwege onze juridische verplichtingen (bijvoorbeeld een periode van 6 jaar voor archiverings-, audit- en juridische doeleinden) en voor legitieme belangen behalve wanneer een langere bewaarperiode door de wet toegelaten of vereist is. Persoonsgegevens van deelnemers aan prijstrekkingen, wedstrijden, prijsvragen enzovoort worden zo lang als nodig bewaard om de promotie af te handelen en zullen na de deadline van klachten gelinkt aan de deelname worden verwijderd of verlengd met een redelijke periode die nodig is voor de levering. In het geval van winnaars of mensen die klachten hebben ingediend, worden persoonsgegevens bewaard tot het verstrijken van wettelijke bewaartermijnen en verjaringstermijnen, zoals toepasselijke belastingwetgeving, waarbij gegevens 6 jaar lang worden bewaard.
HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, zij het bij overdracht of in opslag. Onthoud echter dat perfecte beveiliging niet bestaat en dat overdracht via internet nooit volledig veilig of zonder fouten is.
HET IS AAN U: CONTACTVOORKEUREN

Wanneer u gegevens op onze website indient, moet u mogelijk expliciet uw toestemming geven voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor de vermelde doeleinden (bijvoorbeeld ontvangst van marketingcommunicatie van ons, enzovoort). U bent niet verplicht dergelijke toestemming te geven en indien u ervoor kiest uw toestemming te geven, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken met toekomstige werking. We willen met u in contact blijven op manieren die gunstig voor u zijn. Als u, na uw toestemming te hebben gegeven, van gedachten verandert en niet meer wilt dat wij u promotionele communicatie sturen, kunt u ons dit laten weten door de instructies te volgen die wij u geven op het moment dat wij u de relevante communicatie sturen of door ons een e-mail op DataPrivacy@ejgallo.com te sturen.
Houd er rekening mee dat deze voorkeuren met betrekking tot promotioneel contact niet inhoudt dat we om andere redenen geen contact met u opnemen, bijvoorbeeld met betrekking tot een door u ingediende vraag, een evenement waarvoor u zich hebt geregistreerd, een wettelijk verplichte kennisgeving, enzovoort.
OVER WELKE RECHTEN BESCHIKT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?
U beschikt over het recht te verzoeken dat we:
• bevestigen of we persoonsgegevens over u verwerken;
• meer details verschaffen over hoe we uw persoonsgegevens verwerken;
• u een kopie sturen van alle gegevens die we over u hebben;
• uw toestemming te allen tijde als ingetrokken beschouwen (wanneer wij ons beroepen op uw toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens), zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken;
• nadenken over geldige bezwaren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (waaronder het recht bezwaar te maken tegen verwerking op grond van uw specifieke situatie waarbij onze legitieme belangen als rechtsgrond dient voor verwerking);
• uw persoonsgegevens verwijderen;
• onnauwkeurige, onvolledige of verouderde persoonsgegevens over u bijwerken of verwijderen;
• de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, beperken; en
• nadenken over geldige verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen naar een externe dienstverlener (gegevensportabiliteit).
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen of er vragen over hebt, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar DataPrivacy@ejgallo.com, of door contact met ons op te nemen door middel van bovenstaande gegevens.
Houd er rekening mee dat we mogelijk niet in staat zijn te voldoen aan uw verzoek om de bovenstaande rechten uit te oefenen indien bepaalde vrijstellingen van toepassing zijn. Dit betreft bijvoorbeeld situaties waarin we uw persoonsgegevens moeten blijven verwerken voor onze legitieme belangen of om te voldoen aan een wettelijke vereiste. We kunnen u ook vragen informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de bevestiging van uw identiteit.
KLACHTEN OF VERZOEKEN
Indien u enige klachten, query's of vragen hebt over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar DataPrivacy@ejgallo.com. We nemen contact met u op om te zien hoe we u van dienst kunnen zijn.
Indien u een klacht hebt over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken vragen we u eerst contact met ons op te nemen. U beschikt echter over het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming indien u zich in de EU bevindt of met het Information Commissioner’s Office (ICO) indien u zich in het VK bevindt. U kunt de hulplijn van het ICO bereiken op 0303 123 1113 of u kunt hun website bezoeken via https://www.ico.org.uk.
WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid. Bekijk dit Privacybeleid regelmatig om op de hoogte te blijven van hoe we uw gegevens gebruiken en beschermen. Indien we uw e-mailadres hebben, kunnen we u ook per e-mail informatie sturen over deze wijzigingen. Indien u een herziening van dit Privacybeleid niet aanvaardt moet u stoppen met het gebruik van deze website. Alle wijzigingen zullen binnen 14 dagen na het verschijnen op onze website in werking treden.

Geen 18, geen alcohol

Please Verify Your Age

Is het al tijd voor wijn? Zeg hallo tegen Gallo!
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je de minimale leeftijd voor alcoholconsumptie in het land waar deze site wordt gebruikt hebt bereikt.

Vul alsjeblieft je geboortedatum in

Oh nog één ding! Deze website maakt gebruik van cookies. Door onze site te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Error message

Als je jonger bent dan de minimum leeftijd voor alcoholconsumptie dan moeten we helaas afscheid nemen, sorry!